Budget 2013: Regeringen satsar 1,5 miljarder på infrastruktur

Niclas F Reinikainen

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2013 till riksdagen. Regeringen bedömer att det finns ett utrymme för reformer på cirka 23 miljarder kronor under nästa år och föreslår satsningar inom fem olika områden; tillväxt och konkurrens, fler i arbete, stabilt finansiellt system, välfärd för alla och en jämn fördelning, samt en effektivare energi- klimat- och miljöpolitik.

Bland åtgärder för att förbättra tillväxt och konkurrens vill regeringen investera i infrastruktur för att knyta ihop landet, underlätta resor mellan hem och arbete samt transport av varor. För 2013 satsas 1,5 miljarder kronor. Dessa går bland annat till järnvägen mellan sträckorna Stockholm-Linköping, Göteborg-Borås samt kring gruvorna i Norrbotten.

Totalt satsas 106 miljarder kronor på vägar och järnvägar under perioden 2014-2025.

- Järnvägen är ett mycket miljövänligt transportmedel för både människor och gods som har stor betydelse för framtidens infrastruktur. Vi tycker att det är positivt att regeringen anslår pengar för uppbyggnad av järnvägen. Vi uppskattar att regeringen tänker långsiktigt och välkomnar framförallt de satsningar som aviserats för de kommande tio åren, kommenterar Niclas F Reinikainen, VD för Infranord AB. 

2012-09-20