Career days lockade många besökare

Infranordgodis under Career Days

Helgens Career days samlade förvånansvärt många besökare. 

Bland utställarna fanns både Volvo och Saab samt flera mindre aktörer. Järnvägsbranschen representerades förutom av Infranord även av Bombardier. Dessvärre var det ytterst få ingenjörer som besökte mässan i år jämfört med tidigare – vilket några av utställarna uttryckte en viss besvikelse över. 

Entreprenadingenjör Farnoush Nayab

Många utställare hade, precis som Infranord, valt att lyfta fram sina medarbetare på vepor och i trycksaker. Men det var bara Infranord som hade gått hela vägen och hade några av dem fysiskt på plats i montern. En som var med var Farnoush Nayab, entreprenadingenjör i Västberga utanför Stockholm:


- Det är första gången som jag är med på en rekryteringsmässa som BEST People-ambassadör och det är jättekul att prata med folk och berätta om Infranord.


Samtal på career days

Infranord räknar med att behöva anställa mellan 120 och 150 nya tekniker varje år under en tioårsperiod för att kunna ersätta alla som kommer att gå i pension.  Det är förstås en utmaning att konkurrera om de attraktiva ingenjörerna med företag som Skanska och NCC. Dessa företag befinner sig i samma situation med stora pensionsavgångar, men har till skillnad mot Infranord, ett väl inarbetat varumärke.


 - Många som besöker vår monter känner inte igen namnet Infranord, men de förstår ganska snart att det är järnväg vi jobbar med, sade Dick Johansson som till vardags arbetar som entreprenadingenjör i Göteborg.

Career days är Nordens största karriärmässa för yrkesverksamma eller nyutexaminerade akademiker som årligen hålls i Göteborg, Malmö och Stockholm.  Årets Career days i Göteborg arrangerades i samarbete med bland andra Civilekonomerna, Poolia, Career builders och G-P.

2012-05-30