Emma Lundahl – en Infranordkvinna i karriären

Entreprenadingenjör Emma Lundahl

 – Det är bra att sätta kvinnor i fokus och att man följer upp deras karriärmöjligheter. Jag tycker det är roligt att man blir uppmärksammad som ung kvinna i ett mansdominerat företag, säger Emma Lundahl.

Emma Lundahl arbetar på som entreprenadingenjör på Infranords enhet Entreprenad och är processägare för spårbyten i ett av företagets prioriterade förbättringsprojekt.

Karriärguiden, som Emma Lundahl intervjuas i, försöker visa på den mångfald av yrken och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. I guiden intervjuas kvinnor som har lyckats i arbetslivet. De berättar om sitt jobb och sin karriär och ger tips till andra karriärsugna kvinnor.

Bland annat ställs frågor om skillnad i mäns och kvinnors sätt att göra karriär, om nätverkande och om hur arbetsgivaren uppmuntrar unga kvinnor att göra karriär. Guidens mål är att presentera attraktiva arbetsgivare som är intresserade av att kommunicera med framtidens medarbetare.

– Att ha en arbetsstyrka med bred mångfald ser vi som en stor tillgång. Samtidigt verkar Infranord i en mansdominerad bransch och just mångfald är därför en stor utmaning för oss. För att säkra att Infranord bemöter potentiella och befintliga medarbetare på lika villkor fortsätter vi med riktade insatser. Under fjolåret har vi, i samverkan med arbetstagarorganisationerna, tagit fram en mångfalds- och jämställdhetsplan, säger Torgny Johnsson, personalchef på Infranord.

Infranord hade vid förra årets slut sammanlagt 403 chefer, där 37 var kvinnor och 366 är män.

– Vi arbetar aktivt med att få in kvinnliga medarbetare genom att låta kvinnor representera Infranord på till exempel mässor, där de får berätta hur det är att arbeta inom Infranord. Emma Lundahls medverkan i guiden ”Kvinnor i karriären” är ett led i detta viktiga arbete, säger Torgny Johnsson.

2012-04-04