Många unga ingenjörer väljer Infranord

Universum

Företagsbarometern är en årligen återkommande undersökning som mäter hur landets studenter ser på potentiella arbetsgivare och sin egen framtid. Undersökningen ger också viktiga indikationer om trender och utmaningar på arbetsmarknaden.

Sammanlagt 4 015 civil- och högskolestudenter har tillfrågats på 22 olika universitet och högskolor över hela landet. Frågan som ställdes är om de blivande ingenjörerna kan tänka sig en framtid inom Infranord.

- Studenterna har givit Infranord ett ovanligt högt betyg med tanke på att ert varumärke är så pass nytt och att ni konkurrerar med mer kända varumärken som Skanska, NCC och Peab. Ett tips är att ni fortsätter arbetet med att öka kännedomen om Infranord, sade Martin Strömqvist från Universum när han presenterade resultatet för ledningsgruppen.

- Företagsbarometern är vår viktigaste mätning i arbetet med att attrahera nya medarbetare, säger Torgny Johnsson, personalchef vid Infranord i en kommentar. Vi har stora pensionsavgångar att vänta framöver och över hundra medarbetare kommer att gå i pension varje år under de kommande 10-15 åren. Om vi ska klara av att leverera samma goda kvalitet på vårt arbete framöver måste vi kunna attrahera nya medarbetare med bra kompetens.

Torgny Johnsson menar att resultatet av Företagsbarometern är ett bevis på att Infranord har lyckats med arbetet att attrahera potentiella medarbetare och att vårt deltagande på arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor som Careeer days, Nordic Rail och andra aktiviteter har givit resultat.

- Nu gäller det att vi lever upp till kravet att vara en god arbetsgivare för alla dem som nyrekryteras till Infranord så att de stannar kvar och utvecklar både sig själva och vårt företag, fortsätter han.

Företagsbarometern började sina mätningar 1988 och har sedan dess vuxit. I dag genomförs mätningar över hela världen under namnet Universum Student Survey.

2012-05-30