Ny rektor för utbildning i egen regi

Michael Evestedt


Michael Evestedt, 36 har arbetat som gymnasielärare i ämnena idrott, hälsa och psykologi.

– Det var en kul kombination, säger Michael Evestedt. De första åren jobbade jag som lärare, men avancerade sedan till skolledare för att sedan tillträda tjänsten som biträdande rektor och till sist rektor på Säkerhetsgymnasiet i Kista norr om Stockholm, en skola som ägs och drivs av säkerhetsbranschen.

Från Säkerhetsgymnasiet var nästa steg i karriären nära; Michael Evestedt gick vidare till G4S, världens största säkerhetsföretag, där han jobbade som utbildningschef med inriktning på juridik, ledarskap och självskydd. De som utbildades var både vuxna elever och unga som sökte direkt efter gymnasiet, ungefär samma blandning som han nu kommer att möta på Infranord.

På G4S startade Michael upp en internutbildning som skulle leda till att företaget inte längre var beroende av dyr extern utbildning. Vilket är precis med samma koncept som Infranord driver Infranord Academy. Utbildningarna ska utgå från Infranords behov av strategisk, taktisk och operativ nivå när det gäller både affärer och personal.

– Infranord Academy är fortfarande i sin linda. Nu handlar det om att effektivisera och få ett större inflytande över hur vi kan leverera utbildning till våra medarbetare. På så sätt kan vi både sänka våra utbildningskostnader och bestämma själva när vi vill utföra våra utbildningar. Målet är att Infranord ska vara helt självförsörjande vid slutet av år 2015, säger Michael Evestedt.

Infranord har en mycket stor och kompetent lärarkår där alla lärare har en gedigen branscherfarenhet.

2012-03-14