"Olagliga transporter är oförenliga med våra etiska regler"

Niclas F Reinikainen

Transporterna ska ha skett mellan betongfabriken i Brännebrona och lagringsplatsen vid siloområdet Tidan och är avsedda för Infranords projekt Laxå-Alingsås.

– Det här kommer mycket överraskande för oss. Om det som påstås i media är sant bryter det definitivt mot alla riktlinjer och är helt oförenligt med våra etiska regler. Vi kommer att utreda det som hänt omedelbart och agera med all kraft med de möjligheter och förordningar som står till förfogande, säger Niclas F Reinikainen, VD på Infranord AB.


Infranord har tagit kontakt med den aktuella leverantören och har begärt en skriftlig försäkran om att denne följer svensk lagstiftning samt respekterar Infranords uppförandekod.


Läs hela artikeln i Svensk Åkeritidning
http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2012/08/14/transporter-for-trafikverket-misstankt-olaglig-cabotage

2012-08-14