Förstärkt skydd i spåret för järnvägsentreprenörer

Under året har Infranord påverkat arbetsmiljön för alla entreprenörer som arbetar i spår. Ett samarbete med Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) och Trafikverket resulterade i en ny regel som upprätthåller trafiksäkerheten för anställda vid järnvägen. ​

Två Infranord spårgående fordon under kvällsarbete i en tunnel

​- Det nya kravet innebär ett utökat skydd för dem som arbetar på järnvägen då spåret intill det man arbetar i måste vara helt avstängt från tågtrafik då tunga spårgående arbetsredskap etableras eller avetableras, vilket inte har krävts tidigare. Det är väldigt positivt att Trafikverket genomför säkerhetshöjande åtgärder för våra utsatta medarbetare, säger Thomas Pilo, Marknadschef på Infranord.


Under 2010 inträffade en dödsolycka i Kimstad då skopan på en grävmaskin kom över i intilliggande spår. Grävmaskinen gled av rälerna när den skulle föra in spårföljarhjulen i spåret. Skopan slog emot ett förbipasserande X2000 tåg. En passagerare omkom och flera personer skadades. Orsaken till olyckan berodde främst på att intilliggande spår inte var avstängt.

Med ett så kallat A-skydd hade olyckan aldrig inträffat. Skyddet innebär att man stoppar tågtrafiken ur säkerhetssynpunkt. Reglerna för A-skydd har tidigare inte ställt krav på något agerande om det fanns risk för att arbetet kunde inkräkta på intilliggandes spår säkerhetszon. Detta har många gånger orsakat tillbud hos samtliga järnvägsentreprenörer, så kallade nästanhändelser.


Med anledning av olyckan i Kimstad tog Infranord och en annan stor järnvägsentreprenör upp frågan för diskussion i FSJ:s säkerhetsgrupp. Ämnet diskuterades och analyser om vad som är genomförbart utan att behöva skriva om hela regelverket togs fram.

Lösningen blev att Trafikverket den 1 juni 2013 införde krav på avstängt spår, ett sk A-skydd, vid etablering av spårgående maskiner i spår. Detta innebär högre säkerhet för de som arbetar i spårmiljö. Dessutom krävs en mer omfattande planering från vår och andra entreprenörers sida.


- Vi kompromissar aldrig om säkerhet. Säkerhet är en förutsättning för vår verksamhet, säger Gunnar Malm, Generaldirektör på Trafikverket.

Efter en period med allvarliga olyckor och tillbud i Sverige har Trafikverket proklamerat 2013-2014 som säkerhetsår, där särskilt fokus ställs på säkerhet.  Ett arbete pågår inom Trafikverket i samarbete med entreprenörerna på järnvägssidan kring säkerhetsarbete. Temat är arbete i spår med fokus på att göra arbetsplatserna säkrare för de som vistas ute i järnvägsanläggningen.

Efter att kravet på utökat A-skydd infördes har lokförarna inte rapporterat om tillbud med spårgående maskiner och tåg till Trafikverket. Tågledningen har inte heller registrerat några tågförseningar till följd av införandet, vilket man tidigare ansåg skulle kunna vara en risk.

2013-12-10