Innovativa idéer och effektiva lösningar på Öresundsbron

​​Den 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen invigdes i juli 2000 och sedan april 2005 har Infranord haft kontrakt för drift och underhåll av järnvägen mellan Sverige och Danmark

Anders Clamstedt skakar hand

 En stor del av vårt arbete går ut på att föreslå nya, innovativa och effektiva lösningar och utföra dessa förbättringar berättar Anders Calmstedt, arbetsledare för Öresundsbron på Infranord.

Till exempel har vi tagit bort spårledningarna i tunneln och istället installerat ett axelräknarsystem som räknar att samma mängd axlar kommer ut från tunneln som går in i tunneln. Vid Kastrup har man installerat stag (Spherolocking) mellan växeltungorna  eftersom dessa tidigare ofta orsakade växelfel. 

En gång per år tvättar Infranord hela tunneln på 4 kilometer.

- I tunneln blir det mycket damm vilket kan göra att det kan bli överslag i isolatorerna. Därför tvättar vi tunneln en gång per år. Det håller rälerna och befästningarna rena och gör att det inte blir några beläggningar som kan orsaka fel i tågtrafiken. Mycket av det arbete vi utför är förebyggande. Vi föreslår lösningar för kunden innan de orsakar ett problem. Ett annat exempel är att vi har bytt bärtråd i tunneln innan de går av.

Men en del arbete är också akut. En natt drog ett godståg med sig allt i sin väg, både baliser, axelräknare, akustikplattor, kablar och jordningar. Vid sådana tillfällen blir det akut utryckning för Infranords team, först tillfälliga lösningar och därefter ombyggnation.

Sverige och Danmark och olika järnvägsteknik. Landgränsen ligger vid den högsta punkten på Öresundsbron. På Pepparholm delar signaltekniken sig, medan man använder dansk kontaktledningsteknik på hela förbindelsen. Den största skillnaden är att man har 25 Kv i kontaktledningen i Danmark.


- Den svenska och danska järnvägstekniken skiljer sig en del åt, men det går bra för dem att samsas för att knyta ihop Sverige och Danmark. Men det innebär också att vi behöver kunskap om både svensk och dansk järnvägsteknik inom bolaget, säger Anders Calmstedt.

2013-08-26