Innovativa lösningar mot snö och is

​De senaste årens vargavintrar har fått oss att utveckla en helt ny metod för att hålla spårväxlarnas känsligaste delar fria från is och snö.

Upplogade järnvägsspår

Infranord har under flera år förfinat tekniken som har visat sig vara ett överlägset alternativ till dagens växelvärme. Resultatet är så bra att flera Nordiska banförvaltare har visat intresse. Innovativa idéer, tester i verklig miljö, ständiga förbättringar och ett lyckat samarbete med underentreprenörer är några av hemligheterna bakom den effektiva produkten.


Snö- och isfritt på riktigt
Infranords framgångsrika torrblåsteknik har sitt ursprung i den teknik som har ökat kraftigt inom byggsektorn de senaste åren. Vi har helt enkelt använt oss av avfuktningstekniken som används vid fuktproblem och frysskador och lyckats applicera den på spårväxlar.

Tekniken som Infranord har utvecklat stegvis och med stor omsorg, bygger på att vi blåser varm, torr luft mellan tunga, stödräl och staggropar samt i det rörliga korsningspartiet.


Torrblåstekniken har en rad fördelar gentemot befintlig växelvärmeteknik.Den varma torra luften avlägsnar såväl snö som is och lämnar området runt de rörliga delarna torra, vilket förhindrar isbildning. Varmluften smälter snabbt isklumpar och håller yrsnö borta. Även det förrädiska smältvattnet från is och snö elimineras genom den varma luften. Det finns helt enkelt inget sätt för snö och is att sätta växeln ur funktion.


Testat under extrema former
Vintern 2012 testade Trafikverket vår lösning under krävande förhållanden. Testplats var Kopparåsen mellan Kiruna och Riksgränsen som är ökänt för sitt extrema vinterklimat med kraftiga sidvindar och ett snödjupsrekord på över tre meter. Efter omsorgsfulla funktionstester visade anläggningen utmärkta resultat som överträffade Trafikverkets kravspecifikation med god marginal.

Trafikverket har testat Infranords torrblåsteknik i tre säsonger nu.

- I år provar vi tredje generationens variant i Kopparåsen och den har fungerat över förväntan. Den varma och torra luften har förmågan att hålla spårväxeln snöfri även i blåsigt väder och har dessutom visat sig kunna ta bort mindre isklumpar på några minuter, säger Arne Nissen från Trafikverket. ​

2013-12-18