Innovativa lösningar vid rangerbangården i Ski

Två tekniker ser över riktnngar vid spår

Uppdraget i Ski är i full gång. Fyra kilometer kabelkanaler har byggts från Ås till Ski för att tillhandahålla elförsörjning till det teknikhus som byggs vid den nya rangerbangården i Ski. Jernbaneverket ska öka kapaciteten på Ski station, därför har Infranord fått uppdraget att bland annat bygga fyra nya spår för parkering av tågen.

Ett nytt kabelkanalkoncept har tagits fram för att bygga de fyra kilometer långa kabelkanalerna. Traditionellt slår man ner trästolpar i underlaget för att fästa kabelkanalerna. Men denna gång hade kunden initierat att de ville borra fundament istället. Infranord tog fram förslaget att istället använda sig av 140 mm plaströr som brukar användas till vägräcken. Dels tar det mindre plats, men de har också en längre hållbarhet. Infranord har borrat 750 fundament, varje platsrör kan bära 800kg.

- Vi har använt oss av samma fundamentsättningsmaskin som användes vid borrningen av kontaktledningsstolpar i Minnesund. Men genom att bygga om borrenhetens borrsträngsfäste kan man nu sätta fast en 160 mm borrkrona istället för det normala 350mm, berättar Thomas Holm, projektledare på Infranord Norge AS. 

Innan arbetet avslutas för året ska Infranord lägga om huvudspåren och två växlar. Under våren 2014 påbörjar Infranord uppdraget att bygga de nya parkeringsplatserna för tågen. Arbetet beräknas att avslutas hösten 2014.
Ski station byggs i tre faser. Den första blev genomförd i maj 2010 till maj 2011 och bestod av omfattande kabeldragningar. Den andra fasen startade i maj 2012 och omfattar byggnation av fyra spår för parkering av persontåg. Den sista fasen som pågår just nu är den stora ombyggnaden av stationen.

Uppdraget Infranord utför i Ski är den andra etappen på utbyggnaden av Ski station, som är en del av Follobanan. Follobananprojektet är det största infrastrukturprojektet i Norge just nu och kommer att stå klar 2020.

Vad Infranord utför i uppdraget ”Ombyggnaden av rangerbangården i Ski”
- 4 kilometer kabelkanaler byggs för att strömföra stationen.
- 6 nya växlar läggs
- 2400 meter nytt spår läggs
- Signalarbeten
- Låg och- Högspänningsarbeten i teknikhuset (utförs av underentreprenören Otera)

 

2013-05-27