Norges största infrastrukturprojekt

Projekt E6-Dovrebanan är Norges just nu största pågående infrastrukturprojekt. En av Norges mest trafikerade sträckor, mellan Oslo och Hamar byggs ut med ett 60 kilometer långt dubbelspår. ​

Tekniker mäter vid räls

​Genom att räta ut sträckan mellan de två orterna reduceras tidsåtgången per sträcka med 30 minuter. Järnvägen går längs sjön Mjösa, på vissa ställen fyller man ut mot vattnet och på andra sprängs tunnel i berget för att banan ska bli så rak som möjligt.

- Det är ett gigantiskt mark- och anläggningsarbete och man har inte flyttat så mycket land sedan istiden, berättar Roar Solhaug vd för Infranord Norge AS.

I uppdraget arbetar man så långt som möjligt med att återanvända de stora markmassor som sprängts bort. Antingen fylls underbyggnaden med stenresterna eller så mals det ner till makadam.

Det 60 km långa dubbelspåret ska anläggas i tre etapper. Infranords uppdrag är att färdigställa etapp ett, vilket innebär 17 kilometer spår. Uppdraget innebär både el och spårarbete. Det nya dubbelspåret kommer att ge plats för både persontåg, godståg och framtida höghastighetståg. Infranord Norge har sedan 2011 utfört flera förberedande arbeten för sträckan, exempelvis genom att borra för fundament, flytta kontaktledningsstolpar och byggnation av rangerbangården i Eidsvoll. 

Då uppdraget är stort, behövs flera platschefer för de olika arbetsområdena. En av platscheferna är svenska Malin Gran från region väst som ansvarar för området kontaktledning och har arbetat i flera norska uppdrag.

- Det är lite speciellt att arbeta i Norge, vi samarbetar med kunden på ett helt annat sätt än i Sverige. Det påminner lite om den utökade samverkansformen vi ibland använder i Sverige. I Norge ser kunden dagligen över hur vi ligger till i uppdraget och tillsammans lägger vi upp åtgärdslistor för att projektet ska löpa enligt arbetsplan, berättar Malin Gran, platschef.

Då markanläggningsentreprenören Alpine Bau gick i konkurs tidigare i höstas har Infranord varit tvungna att räkna på en ny arbetsplan. Det viktigaste för kunden är att projektet blir klart i förutsatt tid. Hösten 2015 ska järnvägen vara i drift och projektet måste bli färdigt enligt tidplan. Förseningarna innebär tillkommande kostnader i projektet, eftersom man istället för att kunna bygga det kompletta dubbelspåret direkt, fått bygga där det varit möjligt och sedan gjort kopplingar till befintligt spår.

Återanvändning
För första gången någonsin har Jernbaneverket accepterat att en annan leverantör än de själva förser projektet med järnvägsprodukter. Infranord Components uppdrag blir att leverera färdigsvetsade kontaktledningsstolpar, utliggare och hängmaster i aluminium för tunnelmontagen av utliggare. Materialet prefabriceras i verkstaden i Nässjö så att endast slutmontering återstår i spåret. Att färdigställa materialet så långt det går innan leverans ut till projektet är mycket kostnadseffektivt då arbetstiden i spåret minskar.

2013-11-26