Signalfel, vad är det?

Två tekniker byter komponenter efter signalfel

Det trafiksystem vi har idag heter ATC, det bygger på de spårledningar som är monterade i spåret och styr vilka tåg som befinner sig inom vissa blocksträckor. Systemet justerar så att tågen inte ligger för nära varandra. Om två tåg åker in i samma blocksträcka skickar spänningen i ledningen vidare signaler till tågets signalsäkerhetssystem, som anger ett så kallat signalfel. Dock behöver det inte alltid vara tågen som ligger för nära varandra. Dålig jordning av S-rälen, åska, fukt som sänker isoleringsmotståndet, övervalsning av skarvar och löv på spåren är några andra anledningar till signalfel.

Senast år 2020 kommer Sverige gå över till det nya EU-gemensamma trafikssystemet ERTMS. Läs mer om ERTMS här.

2013-07-03