Infranord är nominerad till årets karriärföretag 2016

Stiftelsen Karriärföretagen nominerar årligen 100 företag som anses vara de mest spännande att göra karriär på och Infranord är ett av dessa företag.​

Logotyp för Karriärsföretag 2016

- Det är oerhört roligt att bli nominerad till årets karriärföretag 2016. Infranord har satsat mycket på att leva våra värderingar som är resultat, delaktighet och förtroende. Det har bland annat resulterat i att vi har blivit mer affärsmässiga och präglas av en företagskultur med ett situationsanpassat ledarskap för en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi satsar mycket på individens säkerhet i arbetet och har sedan 2014 infört en säkerhetsvecka för all personal inom Infranord koncernen, berättar Torgny Johnsson, personal- och kommunikationschef på Infranord AB.

Företag som nominerats till Karriärföretagen deltar i en urvalsprocess i två steg där första steget är en intervju kring hur företaget arbetar med rekrytering och hur man arbetar för att stärka företagets attraktivitet. Därefter görs en andra intervju med fokus på konkreta karriärmöjligheter. Intervjusvaren sammanställs och ligger till grund för urvalet av de 100 mest intressanta karriärsföretagen för året.

Karriärföretagen utses av en jury bestående av Jonas Westling, projektledare på Din karriär och Karriärföretagen, Patrik Wigton, VD Jobtip, samt Boris Nordenström, serieentreprenör inom humankapitalbranschen som bland annat grundat Jobline, Komet och Nova.

2016-05-23