Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2016

​Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Tid: Torsdagen den 28 april 2016, kl. 14.00

Plats: Solna Strandväg 3, Solna

Infranord - Kallelse årsstämma 20160428

2016-03-31