Infranord är nominerade till Årets Bygge 2017

Infranord är tillsammans med projektkollegorna NCC, Veidekke, Peab och Tyréns nominerade till Årets Bygge 2017 för det gemensamma projektet Ostkustbanan Skutskär-Furuvik.

Nyalagda spåren till Ostkustbanan

Årets Bygge genomförs för femte året i rad och syftar till att lyfta fram de bäst genomförda byggprojekten när det gäller samverkan, säkerhet, kvalitet, teknik och ekonomi.

– Det är fantastiskt roligt att Infranord tillsammans med våra duktiga projektkollegor blir nominerade. Jag tycker det är roligt att gott samarbete och bra resultat uppmärksammas på detta sätt säger Per-Erik Bodin, Regionchef Infranord.

Trafikverkets dubbelspårsutbyggnad av den 5 kilometer långa sträckan mellan Skutskär och Furuvik är en del i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan. Det omfattande projektet har pågått i flera år och delats in i flera etapper.

Infranord ansvarade för den femte etappen där själva järnvägsanläggningen byggdes. Allt från bankroppen av makadam, spåret med kabelläggning, slipers, växlar och räls, till signaler, stolpar och kontaktledning, liksom driftplatserna med nya plattformar, informationssystem och anslutningar, har byggts upp från grunden eller genomgått totalrenovering.

Trots en hel del utmaningar och överraskningar kunde Trafikverkets budget för projektet skrivas ner från 720 miljoner kronor till 630 miljoner kronor.

– Det har definitivt inte kostat mer än vi hade tänkt från början. Det har rullat på bra, säger Krister Johansson, projektledare på Trafikverket.

Ur hållbarhetssynpunkt innebär nydragningen av dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik minskade utsläpp av koldioxid då fler gods- och persontransporter kan gå via järnvägen. Projektet har även strävat efter en så miljöanpassad produktion som möjligt.

 

 


FAKTA BYGGINDUSTRINS ÅRETS BYGGE:
Årets Bygge premierar goda exempel på det bästa byggsektorn presterar. God samverkan och måluppfyllelse avseende kvalitet, tid och ekonomi, teknik och innovation, hållbarhet och arbetsmiljö är viktiga kriterier i bedömningen. Nominerade projekt till Årets Bygge 2017 är sådana som avslutas under 2016. Bedömningen, som görs av en jury under ledning av Mårten Lindström, lägger särskild vikt vid att hela processen från byggherre, konsulter och entreprenörer till överlämnande till nyttjare, har fungerat föredömligt. Tidningens artiklar utgör nomineringar till priset Årets Bygge. Som underlag för juryns arbete kompletteras artiklarna med ett researcharbete av Svensk Byggtjänst. Vid Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm den 27 mars, samarrangerad med Svensk Byggtjänst, presenteras vinnaren. 

DE NOMINERADE ÄR:
Munktellbadet, Eskilstuna.
HSB Living Lab, Göteborg.
Lejonpannan, Linköping
Nya Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
Stockholm Continental, Stockholm.
Malmö Salu hall, Malmö.
Kvarteret Anden/Baggstedtsgården, Hjo.
Bergrumsgaraget, Stockholm.
Rättspsykiatrtiskt centrum i Trelleborg.
Ubåtshallen i Malmö.
Kista torn i Stockholm.
Park49 i Göteborg.
Badhuset Navet i Umeå.
Ostkustbanan SkutskärFuruvik.

 

2017-02-06