Infranord utsedd till Karriärföretag 2017

​​I konkurrens med över 5000 företag och 600 statliga verk har Sveriges 100 karriärföretag 2017 utsetts. Infranord är ett av dessa och får under hela 2017 titulera sig Karriärföretag.

Infranords VD och personalchef tar emot ett diplom
- Utmärkelsen ser vi som en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt för att attrahera och behålla  arbetskraft som kan driva Infranords affär framåt säger Infranords VD Lars Öhman.

 

Samtliga 100 utnämnda Karriärföretag har granskats utefter tio huvudsakliga kriterier: pålitlighet, finansiell stabilitet, tillväxt, mångfald, jämställdhet, karriärmöjligheter, lyhördhet, kompetensutveckling, hållbarhet samt transparens.

- Arbetsuppgifterna på Infranord är ofta komplexa och varierande och spänner över ett brett område. Möjligheterna att bredda sin behörighet är mycket stora och för den som arbetar inom produktionen finns en tydlig karriärväg. Inte minst eftersom vi väntar stora pensionsavgångar de närmaste åren och ska utveckla en ny generation chefer vid järnvägen säger Infranords personalchef Torgny Johansson.  

Infranord är också ett bolag som går bra. På tre år har Infranord gått från röda siffror till att bli en av branschens mest lönsamma aktörer. Hög kvalitet i leveranserna, kompetenta och engagerade medarbetare och god ekonomisk kontroll borgar för fortsatta framgångar. Det gynnar även dig som arbetstagare, att vara på ett bolag som går bra skapar stabilitet, självförtroende och inte minst karriärmöjligheter.

2017-01-17