Samma villkor oavsett om man är inhyrd eller anställd.

Med anledning av SEKOS varsel den 8:e maj gällande villkor för inhyrd produktionspersonal.

Infranords grundkrav när vi hyr in produktionspersonal är att det finns ett kollektivavtal och att den inhyrda personalen avlönas enligt samma snittlöner som tillsvidareanställda på Infranord. Vidare ska all inhyrning av personal föregås av en facklig förhandling (MBL).

Infranord meddelar kontrakterade bolag som hyr ut personal till oss vilken lön som ska betalas ut.  Om det visar sig att en leverantör av inhyrd personal betalar ut för låga löner så säger vi upp avtalet. Vi reviderar idag inte bolagen vad gäller utbetalda löner.

2017-05-08