Presskontakt

Fgor gällande driftsstörningar hänvisar vi till spårägarna. 

Trafikverkets pressjour telefon: 0771-315 00

Trafikförvaltningen och SL
Telefon dagtid: 08-686 15 50
Telefon efter kontorstid: 070-786 16 66

För övriga frågor kontakta:
Karin Nilsson-Malmén, telefon: 010-121 43 06
Louise Westerdahl, telefon: 010-121 24 91