Pressmeddelande

2014-03-17

Infranord vinner kontrakt på banor i norra Sverige

Infranord har undertecknat kontraktet för drift och underhåll av Botniabanan, Långsele-Vännäs och Mellansel-Örnsköldsvik. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 178 miljoner kronor.

-          Vi är glada över att ha fått förtroendet från Trafikverket att sköta drift och underhåll på ytterligare banor i norra Sverige. Det är en stor investering som är strategiskt viktig för Infranord, säger Per-Erik Bodin, chef för Norra regionen på Infranord.

Kontraktet gäller i tre år från den 2 maj 2014. I kontraktet ingår en möjlighet till förlängning med ett år i taget i två år.