Pressmeddelande

2017-04-26

Förväntat resultat och positiva signaler från marknaden

Infranord kvartal 1, januari till mars 2017

  • Orderingången under perioden var 530 MSEK (511)
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 346 MSEK (6 607)
  • Intäkterna uppgick till 689 MSEK (761)
  • Rörelseresultatet uppgick till -52 MSEK (-32)
  • Periodens resultat uppgick till -41 MSEK (-26)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 kr (-0,19)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (41)
  • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 780 (1 840)

-      Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, orderstocken är historiskt hög och de politiska signalerna från våra marknader är positiva säger Infranords VD Helene Biström.