Pressmeddelande

2018-02-15

Omsättning över 4 miljarder och stabilt resultat

Infranord bokslutskommuniké 2017

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 478 MSEK (1 530)
 • Intäkterna uppgick till 1 192 MSEK (1 101)
 • Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK (17 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (12)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 192 MSEK (125)

Januari – december

 • Orderingången under perioden var 3 749 MSEK (4 537)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 7 255 MSEK (7 504)
 • Intäkterna uppgick till 4 003 MSEK (3 911)
 • Rörelseresultatet uppgick till 174 MSEK (217 MSEK, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 134 MSEK (167)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,99 kr (1,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 MSEK (91)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 825 (1 846)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 67 MSEK (83,5 MSEK)

-      En stark affär under andra halvåret har genererat både en ökad omsättning och ett ökat resultat. Helårets omsättning summerade till 4 miljarder och var den högsta på flera år säger Infranords VD Helene Biström.