Pressmeddelande

2014-04-04

Infranord erhåller nytt uppdrag i Holmestrand, Norge

Infranord Norge AS skrev nyligen ytterligare ett kontrakt med Jernbaneverket. Uppdraget är värt knappt 173 miljoner norska kronor.

Infranord har fått uppdraget att utföra spår och kontaktledningsarbeten för det nya dubbelspåret mellan Holm - Holmestrand – Nykirke, ca 10 mil söder om Oslo. Kontraktet omfattar hela sträckningen på 14,1 kilometer varav 12,3 kilometer i tunnel. Den nya stationen Holmestrand förläggs i berget. Det nya dubbelspåret är dimensionerat för en hastighet på 250 km/timmen.

-          Det är ett spännande uppdrag. Då större delen av uppdraget ska utföras i tunnel, kommer vi att arbeta på ett annat sätt än tidigare uppdrag i Norge, säger Roar Solhaug, vd för Infranord AS.

Uppdraget påbörjas sommaren 2014 och beräknas färdigt 2016.