Pressmeddelande

2017-04-06

Infranord vinner omfattande totalentreprenad i Norge

Norska Bane NOR har tilldelat Infranord Norge AS totalentreprenaden EPC Railway Systems Oslo S för byggnationen av Follobanens koppling till Oslo S.

Kontraktet är värt 475 miljoner norska kronor och inkluderar projektering och järnvägstekniskt arbete (BEST). Arbetet ska vara färdigställt hösten 2021. 

Projektet är en av fem totalentreprenader för byggnationen av Follobanen mellan Oslo och Ski. Follobanen omfattar totalt 64 kilometer järnvägsspår bestående av dubbelspår mellan Oslo och Ski och är ett pilotprojekt för norsk järnvägsutbyggnad.

Kontraktet signeras i slutet av april när överprövningstiden löpt ut.