Pressmeddelande

2017-08-01

Lägre omsättning men fortsatt hög orderingång

Infranord kvartal 2, april till juni 2017

 • Orderingången under perioden var 1 303 MSEK (1 147)
 • Intäkterna uppgick till 1 037 MSEK (1 132)
 • Rörelseresultatet uppgick till 46 MSEK (160, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 36 MSEK (125)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (0,92)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (29)

Infranord januari till juni 2017

 • Orderingången under perioden var 1 833 MSEK (1 658)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 7 612 MSEK (6 624)
 • Intäkterna uppgick till 1 726 MSEK (1 893)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (128, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -5 MSEK (99)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,19)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 MSEK (69)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 810 (1 870)

-      Vår målsättning är att bidra till en väl fungerande järnväg genom underhållstjänster i världsklass. Infranord vill leverera ”mer järnväg för pengarna” genom hög effektivitet, hög säkerhet och utvecklande kundsamarbete, säger Infranords VD Helene Biström.