Pressmeddelande

2014-12-12

Infranord lägger ett landsomfattande varsel för 150 tjänster

Infranord AB har idag, fredagen den 12 december 2014, underrättat Arbetsförmedlingen om ett landsomfattande varsel rörande 150 tjänster inom samtliga personalgrupper. Orsaken till varslet är en intern effektivisering av verksamheten.

Samtliga personalgrupper kommer att påverkas men tyngdpunkten kommer att vara inom det administrativa området. Varslet kommer inte att påverka Infranords förmåga att fullfölja befintliga eller nya affärsprojekt.

Förhandlingar inleds inom kort för att förtydliga varslets påverkan på organisationen.