Pressmeddelande

2015-07-30

Infranord förbättrar resultatet för första halvåret

Infranords omsättning ökade under första halvåret 2015 och uppgick till 1 799 MSEK ( 1 720). Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 16 MSEK (-42). Orderingången för perioden ökade med 14 procent och uppgick till 2 463 MSEK (2 155).

April – juni

Orderingången under perioden var 1 151 MSEK (1 092)

Intäkterna uppgick till 1 043 MSEK (974)

Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (25)

Periodens resultat uppgick till 57 MSEK (20)

Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (0,14)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -62 MSEK (-147)

Januari – juni

Orderingången under perioden var 2 463 MSEK (2 155)

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 5 383 MSEK (4 458)

Intäkterna uppgick till 1 799 MSEK (1 720)

Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (-42)

Periodens resultat uppgick till 11 MSEK (-34)

Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (-0,25)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (4)

Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 2 015 (2 289)


Infranords omsättning ökade under första halvåret 2015 och uppgick till 1 799 MSEK ( 1 720). Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 16 MSEK (-42). Orderingången för perioden ökade med 14 procent och uppgick till 2 463 MSEK (2 155).

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 043 MSEK (974) och vi nådde ett rörelseresultat på 74 MSEK (25). Resultatförbättringen beror främst på högre omsättning, ökad effektivitet i genomförandet av projekt och ett bättre resursutnyttjande.

De beslutade effektiviseringsåtgärderna har till stor del genomförts under första halvåret, vilket också bidragit till resultatförbättringen. Samtidigt fortsätter arbetet med att effektivisera processer och förbättra systemstödet enligt plan.

I syfte att ytterligare öka säkerheten vid spårarbete genomfördes i april Infranords årliga säkerhetsvecka. Under säkerhetsveckan involveras all personal för att kartlägga risker och ta fram konkreta åtgärder för att förbättra säkerheten.

Marknadsläget har varit stabilt under perioden. I juni tecknade Infranord avtal med Trafikverket avseende mark- och BEST-entreprenad på sträckan Kilafors – Marmaverken, med ett ordervärde på ca 120 MSEK.

Infranords verksamhet i Norge växer. I maj tecknade Infranord Norge AS avtal med Jernbaneverket om att bygga 23 kilometer nytt dubbelspår mellan Farriseidet och Porsgrunn söder om Oslo. Uppdraget inkluderar spår- och kontaktledningsarbete och kontraktssumman uppgår till ca 250 MNOK.

Infranords VD, Lars Öhman, är sjukskriven och CFO Lina Stolpe har utsetts till tillförordnad VD under denna period.

För ytterligare information:
Lina Stolpe, T.f. VD, tfn +46 (0) 10-121 28 28

Helene Tegenkvist, T.f. CFO, tfn +46 (0) 10-121 73 67