Pressmeddelande

2017-10-30

Stabil affär men svagare orderingång

Infranord kvartal 3, juli – september 2017

 • Orderingången under perioden var 438 MSEK (1 349)
 • Intäkterna uppgick till 1 086 MSEK (918)
 • Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (72 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 63 MSEK (56)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (0,41)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -87 MSEK (-103)

Infranord januari – september 2017

 • Orderingången under perioden var 2 271 MSEK (3 007)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 6 953 MSEK (7 068)
 • Intäkterna uppgick till 2 811 MSEK (2 810)
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (200 MSEK, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 58 MSEK (156)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (1,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -114 MSEK (-34)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 784 (1 836)

-      Omsättningen för kvartalet ligger något högre än samma period föregående år och resultatet är bättre än motsvarande kvartal förra året. Sammantaget kan vi säga att vi har en stabil affär men svagare orderingång, en situation vi bedömer kommer att bestå ytterligare en tid, säger Infranords VD Helene Biström.