Pressmeddelande

2014-10-23

Infranord visar vinst efter tredje kvartalet

Infranord visar ett positivt resultat, både för tredje kvartalet och ackumulerat under året. Resultatförbättringen beror främst på lägre administrativa kostnader samt bättre projektstyrning. Omsättningen för tredje kvartalet 2014 är i samma nivå som under föregående år, men rörelseresultatet förbättrades med 40 MSEK, till 81 MSEK (41).

Juli – september

 • Orderingången under perioden var 1 353 MSEK (537)
 • Intäkterna uppgick till 1 041 MSEK (1 016)
 • Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (41)
 • Periodens resultat uppgick till 59 MSEK (23)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,44 kr (0,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 MSEK (13)

Januari – september

 • Orderingången under perioden var 3 508 MSEK (2 189)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 4 766 MSEK (3 500)
 • Intäkterna uppgick till 2 761 MSEK (2 731)
 • Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (-96)
 • Periodens resultat uppgick till 25 MSEK (-88)
 • Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till 15 MSEK (7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (-0,65)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17 MSEK (153)
 • Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2 187 (2 541)

Infranord visar ett positivt resultat, både för tredje kvartalet och ackumulerat under året. Resultatförbättringen beror främst på lägre administrativa kostnader samt bättre projektstyrning. Omsättningen för tredje kvartalet 2014 är i samma nivå som under föregående år, men rörelseresultatet förbättrades med 40 MSEK, till 81 MSEK (41).

Arbetet med optimeringen av Infranords organisation fortsätter. I detta arbete har vi fokus på effektivitet, attityd och företagskultur, vilket bland annat omfattar förbättrad resursplanering och en mer effektiv administration. Vi har också inlett ett långsiktigt arbete för ökad affärsmässighet och ett förbättrat arbetssätt i hela organisationen.

Infranord har en stark anbudsframgång och orderingång under 2014. Ett av de större uppdrag vi tecknat avtal för under tredje kvartalet var el, signal och teleuppdraget Moholm-Falköping på Västra stambanan till ett värde av cirka 218 MSEK. Infranord har också tecknat avtal om drift och underhåll på Västkustbanan Syd med ett ordervärde på drygt 400 MSEK. Den ökning av statliga järnvägsinvesteringar på marknaden som vi förutsåg för 2015 bedöms bli förskjuten till tidigast 2016.

Infranords uppdrag är att som bolag, på en konkurrensutsatt marknad, bygga och underhålla järnväg och på så sätt möjliggöra säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle. Vårt arbete mot att bli marknadens mest konkurrenskraftiga järnvägsentreprenör i termer av kundnytta, säkerhet, hållbarhet och lönsamhet fortsätter.