Menu

Bolagsledningen

 

 

 

 
Helen Biström
VD
helene.biström@infranord.se  

 


Lina Stolpe
CFO

lina.stolpe@infranord.se

 


Per-Erik Bodin
Chef för region Norra
per-erik.bodin@infranord.se

 

Ronny Fredriksson
T f chef för Säkerhet och hållbarhet
ronny.fredriksson@infranord.se

 


Torgny Johnsson
Personalchef
torgny.johnsson@infranord.se

 


Jörgen Jumark
Chef för region Södra
jorgen.jumark@infranord.se

 


Miriam Lewinschal
Chefsjurist
miriam.lewinschal@infranord.se  

 


Karin Nilsson Malmén
Kommunikationschef
karin.nilsson.malmen@infranord.se

 


Anders Nygårds
Chef för Maskin
anders.nygards@infranord.se

 


Mikael Åstrand
Chef forskning och utveckling
mikael.astrand@infranord.se