Menu

Finansiell kalender

2016  
Årsredovisning 2015 2016-03-18
Delårsrapport 1, 2016/Årsstämma 2016-04-28
Delårsrapport 2, 2016 2016-08-01
Delårsrapport 3, 2016 2016-10-27
Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-14
Årsredovisning 2016 2017-03-24
   

 

 

2017


Årsstämma

 

 

2017-04-25

Delårsrapport 1, 2017

2017-04-26

Delårsrapport 2, 2017 2017-08-01
Delårsrapport 3, 2017 2017-10-27
Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-14
Årsredovisning 2017 Datum ännu inte satt