Infranords historia

Vad internet gör för människor idag gjorde järnvägen för över 150 år sedan. Spårtrafiken öppnade oanade möjligheter för kommunikation i slutet av 1800-talet.

Infranord har bidragit till samhällsutvecklingen genom att bygga och underhålla Sveriges järnvägar i över 150 år. Infranord hette tidigare Banverket och har gedigen erfarenhet av stora komplexa järnvägsprojekt över hela landet. När marknaden avreglerades 2010 blev Infranord ett statligt bolag.

1856

Sveriges första järnväg med allmän trafik öppnas den 5 juni mellan Nora och Örebro.

1879

Gemensam tid för hela landet införs tack vare järnvägen. Tidigare hade varje ort i Sverige sin egen lokala tid som var densamma som lokaltiden i Göteborg.

1895

Djursholmsbanan i Stockholm är den första elektriskt drivna järnvägen för allmän trafik i landet.

1939

Privata järnvägar förstatligas efter ett riksdagsbeslut. Avsikten är att genom stordrift effektivisera järnvägen.

1988

SJ delas. Banverket får ansvar för infrastrukturen och SJ för tågtrafiken.

1990

X2000 sätts i trafik och har en toppfart på 200 km/timme. Lutande vagnskorgar gör att man kan köra fort även på kurviga spår. I Frankrike körs ett TGV-tåg 515 km/tim och sätter därmed världsrekord.

1995

Grödingebanan mellan Järna – Södertälje – Flemingsberg invigs. Det är den första nybyggda järnvägen på många år i Sverige.

1997

Svealandsbanan invigs som till stora delar är nybyggd.

1998

Banverket Produktion bildas som en egen resultatenhet inom myndigheten Banverket.

1999

I Vaggeryd tas den sista semaforen på Banverkets sträckor ner.

2000

Den 1 juli invigs Öresundsbron. Sverige har därmed fått en direktanslutning till Europas järnvägsnät.

2001

Beslut fattas att konkurrensutsätta om- och nybyggnad inom järnvägen fullt ut. 
SJ bolagiseras.

2002

Beslut fattas att Service och underhåll inom Banverket Produktion ska konkurrensutsättas successivt. Första kontraktet med Storstockholms lokaltrafik (SL) tecknas.

2003

Banverket Produktion miljöcertifieras enligt ISO 14001.

2004

Beslut tas om investeringar i järnvägen för 107,7 miljarder kronor fram till 2015. Banverket Produktion vinner bland annat Västkustbanan och Kust till kustbanan.

2005

Banverket Produktion kvalitetscertifieras enligt ISO 9001:2000 och vinner underhållskontraktet på Öresundsbron i konkurrens.

2006

Banverket Produktion vinner nya strategiskt viktiga kontrakt med Storstockholms lokaltrafik (SL) och SSAB.

2007

Banverket Produktion och Industridivisionen slås samman. Vinner FIA-pris* för bästa drift och underhållsentreprenad.

2008

Banverket Produktion tecknar kontrakt för Citytunneln och ombyggnad av Malmö C, Umeå godsbangård, Västkustbanan, Värmlandsentreprenaden, Älvsjö-Gnesta samt länsbanorna i östra Småland.

2009

Banverket Produktion genomgår förberedelser för att bolagiseras.
Riksdagen fattar beslut om att öppna upp persontrafiken på järnväg.

2010

Banverket Produktion övergår till statligt bolag under namnet Infranord AB.

 

*FIA står för Förnyelse i Anläggningsbranschen och skapades på initiativ av generaldirektörerna vid Vägverket och Banverket 2003. Syftet är att samla den svenska anläggningsbranschen och skapa ett forum för förnyelse.