Menu

Infranords erbjudande

Infranord levererar järnvägstjänster inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Bolaget bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. 

Genom sin verksamhet möjliggör Infranord klimatanpassade transporter. Därmed är bolaget en del av framtidens hållbara transportlösningar. Bolagets mission är att möjliggöra säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle. 

Infranord har ett heltäckande erbjudande och medarbetare med hög teknisk kompetens och stor kunskap om järnväg.

Fakta om Infranord

Bolag
Infranord är ett statligt bolag som ägs till 100 procent av svenska staten.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
3,9 MSEK

Verksamhet
Infranord har verksamhet inom anläggning, service samt övriga tjänster såsom tillverkning och renovering av järnvägsprodukter, mät- och maskintjänster.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Regionkontor i Sverige
Gävle och Göteborg

Dotterbolag
Norge