Menu

Vi utvecklar framtidens infrastruktur

Infranord utför banarbete - här kapning av räls

Vision
Marknadens mest konkurrenskraftiga aktör

Mission
Infranord möjliggör säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle

Vår affärsidé
Infranord bygger och underhåller järnväg.  

Värdegrund
Infranords värdegrund baserar sig på ledorden Delaktighet, Förtroende och Resultat.