Menu

Information om arbetet med Henriksdalstunneln

I sommar startar upprustningen av Saltsjöbanans tunnel i Henriksdal. Upprustningen innebär dessvärre störningar i form av buller och vibrationer för dig som bor direkt ovanför tunneln vid Henriksdalringen.

Under Saltsjöbanans avstängning (25 juni – 17 september) genomförs planerat upprustningsarbete av Infranord AB på uppdrag av trafikförvaltningen/SL. Tunneln läcker och behöver tätas för att förhindra läckage och isbildning vintertid. Tunneln ska även vidgas för att göra plats för nya elinstallationer.

När stängs trafiken på Saltsjöbanan av?
25 juni - 17 september. Trafiken är åter igång den 18 september.

Varför rustas tunneln upp?
Tunneln läcker och behöver tätas för att förhindra inläckage och isbildning vintertid. Tunneln ska även vidgas för att göra plats för nya elinstallationer.

Hur påverkar det mig som boende i närområdet?
Du kommer att känna av vibrationer i samband med sprängningar inne i tunneln. Du kommer att utsättas för störningar i form av buller i samband med borrning, sprängning, utlastning av material.

Under vilken tid sker detta?
26 juni påbörjas arbetet och området stängslas in, spåret rivs och makadam lastas ut.
3 juli - 13 aug kommer vi att borra, spränga och schakta bort bergmassor
14 aug - 6 sept byggs nytt spår och nya el- och signalinstallationer monteras
7 - 16 sept avslutar Infranord AB upprustningsarbetet och överlämnar till
Trafikförvaltningen/SL för trafikstartförberedelser

Vilken tid på dygnet sker detta?
I stort sett dygnet runt. Vardagar kl. 07:00-19:00 borrar vi och spränger berg. Övrig tid utförs mindre bullrande arbeten.

Vad finns det för alternativ för boende under denna period?
För boende på Henriksdalsringen i port 35-73 erbjuds temporärt boende i lägenhets- och kontorshotell i Hammarby Sjöstad under perioden 3 juli t o m 13 augusti. Kontakta Infranord Kundcenter så hjälper de till.

Hur kan jag löpande få information om när det sprängs?
Infranord erbjuder en SMS-tjänst för avisering inför sprängning. Aviseringen sker cirka 30 minuter före sprängning. Du får ett sms om sprängningen. Kontakta Infranords kundcenter och lämna ditt mobilnummer till dem. 

Hur kommer jag i kontakt med Infranord Kundcenter?
Du når oss dygnet runt på telefonnummer: 010-121 21 10. Du kan även skicka e-post till kundcenter@infranord.se

 

Mer information om upprustningen av Saltsjöbanan

Om du har ytterligare frågor om projektet kan du kontakta Infranords kundcenter
tel: 010-121 21 10
(öppet dygnet runt)

Se även SLL:s information om hela arbetet längs Saltsjöbanan här

 

Information available in English here