Menu

Anläggning

Arbete med järnvägsutveckling

Järnvägsutveckling

Vi är specialister inom teknikgrenarna bana, el, signal och tele och tar helhetsansvar för allt från planering och kvalitet till säkerhet och arbetsmiljö.

Våra uppdrag omfattar bland annat bangårdsombyggnader, spårbyten, ny- och ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, slipersbyten, växelbyten och komplexa signalinstallationer.

Sverige är vår hemmamarknad. I Norge finns vi etablerade sedan år 2010.