Menu

Byggtjänster

​Bangårdsombyggnader och plattformsombyggnader tillhör de mest utmanande uppgifterna man kan tänka sig inom järnvägsteknik. Infranords recept på en lyckad renovering är att fokusera på noggrann planering och god logistik med utgångspunkt från helheten. Infranord har även egna erfarna ibruktagningsledare som ansvarar för att anläggningen tas i bruk på ett säkert sätt efter en förändring.

Banarbete - Ny räls

Att bygga om en bangård är en av de mest utmanande uppgifterna
man kan tänka sig inom järnvägsteknik. Infranords recept på en lyckad
renovering är att fokusera på noggrann planering och god logistik
med utgångspunkt från helheten.

En bangårdsombyggnad innebär en utmaning på många sätt eftersom
de flesta renoveringar genomförs under pågående trafik, inte sällan
nattetid.

Listan på vad som kan ingå i en bangårdsombyggnad kan göras lång. Nya plattformar och spår hör till vanligheterna. Ställverket ska kanske uppdateras liksom kontaktledningarna, elförsörjningen och signalsystemet. Att växlarna ska bytas eller revideras är ett vanligt scenario. Hissar och broar till olika perronger och väglösningar är ytterligare exempel på åtgärder som kan finnas med i en bangårdsombyggnad. Gemensamt för renoveringar av bangårdar är att de ofta är komplexa att genomföra eftersom hela spannet från mark och bana till signal, el och tele finns med. Eftersom bangårds-ombyggnader ofta måste utföras medan trafiken är igång är säkerhetsaspekten oerhört viktig.

Infranord har en lång tradition inom bangårdsombyggnader. När vi
påbörjar en renovering lägger vi extra stor vikt vid noggrann planering
i ett tidigt skede. Detta gäller särskilt logistiken som måste fungera
optimalt under ombyggnaden. I praktiken innebär det att vi både har
kontroll över helheten och detaljerna under genomförandet.