Menu

El

Två personer arbetar med en kontaktledning

En flexibel maskinpark, lång erfarenhet och god planering är några av hemligheterna bakom lyckade elinstallationer på järnvägen. Vår goda lokalkännedom gör att vi snabbt kan anpassa oss efter de förutsättningar som råder på din sträcka.

Vi följer utvecklingen genom att testa och anamma nya metoder och maskiner med stor framgång. Vid kontaktledningsarbeten används bland annat trådbyteståg och liftmotorvagnar. 

Arbete med kraftförsörjning innebär att en elförbrukare, apparat, fastighet eller annat får rätt typ av el med avseende på spänning, ström och frekvens.