Menu

Kraft

​Infranord erbjuder ett brett spektrum av installationer inom kraftförsörjning. Vi löser problem i såväl förebyggande som avhjälpande syfte.

En person jobbar i ett av Infranords ställverk

Att vi ser över kraftförsörjningen innebär att vi säkerställer att en elförbrukare, apparat, fastighet eller annat får rätt typ av el med avseende på spänning, ström och frekvens.

Vi hanterar de flesta förekommande typer av kraftinstallationer inom järnväg – något våra kunder brukar uppskatta eftersom de inte behöver vända sig till flera leverantörer. Det kan till exempel handla om underhåll av befintlig utrustning på en anläggning eller en byggnation av någonting helt nytt. Arbeten på kopplingsstationer, omformarstationer och järnvägsstationer är bara några exempel på vad vi kan hjälpa till med. Även mätningar, reläprovningar, urladdnings- och belastningsprover är vanliga uppdrag.

Ett bra sätt att minska felavhjälpningstalen är att se över kraftinstallationerna totalt sett med jämna mellanrum. Med rätt skötsel har du möjlighet att optimera energianvändningen, vilket är bra för både plånbok och miljö.