Menu

Signal

Signalteknik på järnvägen

För att styra tågtrafik på ett säkert och effektivt används signalteknik. Infranord erbjuder underhåll, nybyggnation och uppgraderingar av signalsystem.

Inom signal arbetar vi med:​

Förlängning av signalkabel
Kabel signal
Signalställverk installation
Vägskyddsanläggning
ERTMS (European Rail Traffic Management System)