Menu

Tele

Två stycken tekniker som jobbar vid en informationsanläggning.

​Inom tele arbetar vi inom följande områden:

Datacomanläggning
Informationsanläggningar
Kabel tele
Mast
Radio
Telefon
Transmissionstation