Menu

Besiktning

Besiktning av en anläggning

Är ni i färd med att bygga en ny anläggning? Eller är det aktuellt att byta ut en växel eller mindre spårdel? Oavsett nybyggnationens storlek och omfattning, kontrollerar våra besiktningsmän att anläggningen uppfyller Trafikverkets krav.

Inom besiktning arbetar vi inom områdena:

Ibruktagandebesiktning
Säkerhetsbesiktning
Tillståndsbesiktning
Underhållsbesiktning
Verse