Menu

Komponentbyten

Komponentbyte utföres av två tekniker

Med jämna mellanrum måste mindre komponenter som passerat bäst före datum bytas ut. Våra duktiga tekniker och ibruktagningsledare har rätt behörighet och ansvarar för att bytet sker på ett trafiksäkert sätt.

Klassiska exempel för utförande av ett kompontentbyte är att en äldre apparat måste uppdateras till en ny modernare variant, eller att en sliten yttersträng i en kurva måste bytas ut.

​Inom Komponentbyten arbetar vi med:

Byte isolerskarv

Byte växeltunghalva

Komponentbyte signal (PDF)

Yttersträngsbyte (PDF)