Menu

Underhåll

En tekniker utför underhåll på natten

Infranord har lång erfarenhet och kompetens inom underhåll av järnvägen. Vi har en stor maskinpark och effektiviserar våra processer kontinuerligt. Dessutom har vi känsla för detaljer och lyckas därför utföra allt slags underhåll både snabbt, effektivt och kompetent. Tre vanliga benämningar för underhåll inom järnvägen är järnvägsunderhåll, spårunderhåll och banunderhåll.
 

Inom underhåll arbetar vi med:

Reläprovning (PDF)

Renovering av mangankorsning (PDF)

Spårriktning (PDF)

Spårsvetsning (PDF)

Termografering (PDF)

Växelrevision (PDF)

Växelriktning (PDF)

Periodiskt underhåll av träslipersbana (PDF)

Ballastkomplettering (PDF)

Ballastplogning (PDF)

Bangårdsbelysning (PDF)

Detektorprovning (PDF)

Felmottagning Felavhjälpning (PDF)

Informationsanläggning (PDF)

Rangerbromssystem

Lampbyte, signaler