Menu

Vegetationsreglering

​​

Vegetationsreglering utföres med buskröjningsaggregat

Att hålla växtligheten under kontroll är en säkerhetsmässigt åtgärd som inte bör förbises i exempelvis plankorsningar. Regelbunden vegetationsreglering är dessutom ett utmärkt sätt att förebygga spårhalka under hösten.

Vi använder oss av bland annat buskröjningsaggregat på våra grävmaskiner, som tar bort vegetation 7 meter från spårets mitt. En annan metod för vegetationsreglering dras även växtlighetens rötter upp, som effektivt förhindrar återväxt.

Inom vegetationsreglering arbetar vi med:

Mekanisk vegetationsreglering (PDF)

Ogräsbekämpning