Menu

Övrigt

En av Infranords stora maskiner som används vi järnvägsarbete

Infranords maskinpark består av olika spårgående fordon och annan teknisk utrustning anpassad för uppdrag inom järnvägen. Vi har bland annat maskiner för spår- och växelriktning, maskinell vegetationsreglering och transporter samt specialmaskiner för exempelvis ballastrening, spårbyten och växelinstallationer. Vi erbjuder alla typer av maskintjänster för anläggninsprojekt och underhåll av järnvägsnätet.

Infranord har en särskild enhet för maskinella mättjänster och oförstörande provning (OFP) i Sverige, Danmark och Norge.

Infranord bygger utrustning för signalteknik och tillverkar prefabricerade järnvägsprodukter i egen verkstad i Nässjö.

Infranords järnvägsfordon och maskiner underhålls också i egen verkstad.