Menu

Mätprodukter

En tekniker använder mätverktyg

Det lönar sig att kontrollera anläggningen. Regelbundna mätningar hjälper inte bara till att höja passagerarkomforten och säkerheten, genom att fel kan upptäckas och åtgärdas. Att mäta sparar dessutom pengar och fungerar som en verifikation på utfört arbete.

Med tekniskt avancerade mätfordon genomför vi inmätningar av spår och kontaktledningar. Vi har även teknisk kunnig personal som utför oförstörande provning av räler med ultraljud.


Inom mätprodukter arbetar vi inom följande områden:

Maskinell tillståndsbedömning (PDF)

Kontaktledningsmätning

Oförstörande provning

Periodisk mätning

Utsättning inmätning (PDF)