Menu

Avropstjänster

​Med avropstjänster på banorna Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nockebybanan och Spårväg City menas aktiviteter som Infranord erbjuder beställare av avropstjänster

Suddig bild på rälsläggare som passerar

De avropstjänster som avses är främst:

Bemanning
Infranord erbjuder Skydds- och säkerhetsplanerare, arbetstågsförare, lotsar, tillsyningsmän, elsäkerhetsledare, tågvarnare, övrig säkerhetspersonal, el-signal-bantekniker mm.


Spårbundna transporter
Infranord erbjuder transporttjänster i SLL:s spåranläggning (=Saltsjöbanan, Tvärbanan) för leverans eller hämtning av material eller liknande.


Övrigt arbete med spårfordon som inte nödvändigtvis innebär en transport
Infranord erbjuder arbete med spårgående arbetsfordon som inte nödvändigtvis innebär en transport av material. Detta kan exempelvis handla om lyftkapacitet o.dyl.


Vi åtar oss naturligtvis även andra tjänster som kan behövas för att ni ska kunna utföra era arbeten på och kring ovanstående banor. Kontakta oss på mail avrop.sl@infranord.se eller telefon 0771-656500.


Beställning