Abisko - nya spår som möter framtidens krav

Abisko station

Infranords nordligaste projekt ligger i Abisko, nära gränsen till utskeppningshamnen i norska Narvik. Bangårdsförlängningen av Abisko Östra gör det möjligt att 750 meter långa tåg med ett axeltryck på 30 ton kan mötas. Bangården har förlängts i bägge bangårdsändar, och en ny mellanplattform för persontrafiken gör det möjligt att två persontåg kan stå inne på stationen samtidigt.


Arbetet pågick under perioden vår 2011 och avslutades i oktober 2012. 
Under de två säsongerna har Infranord byggt fem nya spår samt spår till lokstallet, sammanlagt ca 3 800 spårmeter, lagt elva nya växlar, dragit 5 600 meter kontaktledningar, rest 62 nya kontaktledningsstolpar, byggt 20 nya kontaktledningsbryggor, lagt ut 60 000 meter kabel och installerat nytt ställverk för signal, el och tele.

– Det har varit ett omfattande jobb för Region Nord, med mycket samordning med sidoentreprenörerna och beställare och pressade byggtider, Trafikverket är beställare, Skanska utför markarbetena och vägarbetena och Svevia har byggt viadukten och den nya väntsalen, berättar Maria Berglund platschef för Infranord.