Menu

Botniabanan ERTMS

Infranord Entreprenad har utförts arbetet som underentreprenör åt Bombardier Transportation Sweden AB i detta uppdrag. 

I uppdraget har ingått bland annat kabelläggning, spårledningsmontage, balismontage, uppsättning av ERTMS-tavlor, installation av växeldriv och tungkontrollkontakter, verkstadsmontage, utsättning och installation av nya skåp och kiosker, installation i befintliga kiosker och teknikhus, medverka vid provning och driftsättning mm.