Framsynt test av miljöanpassade sliprar

Nattarbete med träsliprar

Dagens träsliprar impregneras med kreosot som innehåller ett cancerframkallande ämne. Från och med 2018 kommer kreosotbehandlade träsliprar förbjudas enligt ett direktiv från EU. Därför ser Trafikverket över andra alternativ och metoder för att främja miljön, bland annat plastsliprar av återvunnen plast eller stålsliprar som kan återanvändas.

Med anledning av förbudet har Abetong tagit fram ett alternativ till dagens kreosotbehandlade träsliprar. Genom simuleringar och tester av både sliprar och spår har företaget identifierat vilka funktionskrav som bör uppfyllas av den nya slipern, så kallad TCS-sliper (Tuned concrete sleeper). Den nya TCS slipern är anpassad till träsliprars egenskaper, eftersom dess egenskaper är de som krävs vid de speciella omständigheter som råder vid försöksplatserna. De nya TCS-sliprarna har dessutom visat sig hålla spårvidden på ett bättre sätt än träsliprar vid svår terräng.  

I samarbete med Trafikverket och Abetong har Infranord lagt totalt 1 500 nya slipers fördelat på två områden i Jönköping och Hultsfred. De två områdena har valts ut med omsorg. Platsen i Jönköping är relativt högtrafikerad och kurvig. Platsen i Hultsfred är ett vattenskyddsområde.

- Eftersom man i dagsläget endast byter ut delar av beståndet, de som blivit uttjänta, är det avgörande att de sliprar som byts ut har samma egenskaper som de utbytta eftersom det annars bildas fartbulor på rälsen. Fartbulor medför att ballasten bryts ned fortare och spåret blir instabilt, säger Pelle Svensson, platschef för uppdraget.

Träsliprar i vattenskyddsområden har en begränsad hållbarhet. Då de inte kan impregneras har de en hållbarhet på 5-10 år, den nya TCS-slipern har en hållbarhet på 50 år. Om projektet går väl räknar man med att sänka underhållskostnaderna på sikt.

Vid framtagandet av de nya TCS sliprarna har A-betong utfört en livscykelanalys för hälso- och miljöpåverkan. Ett test har redan utförts i Gimo 2010, där de dynamiska egenskaperna testades och resultatet har visat sig positivt.

- Försöken i Jönköping och Hultsfred ska säkerställa att TCS-slipern och dess befästningssystem klarar att hantera de krav som ställs av skarvad räl i snäv radie vid relativt hög trafikbelastning, säger Anders Hammar på Trafikverket.

TCS har samma storlek som träsliprar och kan bytas ut på samma sätt. Skillnaden är att de har en rostfri armering som håller betongen trots att de är förspräckta, vilket annars brukar vara anledningen till varför man byter ut betongslipers.

Fakta:

  • Det går inte att blanda vanliga betongsliprar med träsliprar då det blir styva punkter på banan.
  • Vid bytet i Jönköping arbetade man med fyra maskiner och beräknade att byta 10 sliprar/timme. (Resultatet?)
  • Vid beställning av större mängder TCS sliprar ska kostnaden bli densamma som för träslipers.
  • Idag finns 500 mil träsliprar i Sverige, vilket utgör 35 procent av Sveriges järnvägar. Om EU-direktivet träder i kraft 2018 kommer sliprarna behöva bytas ut till annat material löpande. I dagsläget byts 10 000-15 000 träsliprar ut per år.